InCompany Workshop

Inspiration & Brainstorming – 1 dag
Hur ser framtidens organisationer ut? Reflektera och förstå situationen visuellt som ni befinner er i och verkan för företaget. Transformation, hållbarhet, infrastruktur, framtid, marknader och andra visiualiseringteman äger rum under denna mycket kreativa dag.

Utvecklingsworkshops – fler dagar
Varje förändringsprocess kan vara en utmaning att hantera. Vi hjälper er att analysera företagets situation visuellt. Genom att använda dessa resultat med data och research hjälper vi er att strukturera och implementera en flexibel, smidig väg för er organisation att bättre rustat kunna möta nuvarande och framtida utmaningar. Med vårt fördjupande i konceptualiserande, metodik och tekniska förmåga tar vi era idéer till nästa nivå och blåsa liv i det.

Långsiktiga samarbetsprojekt – förnyelse & organisatorisk omställning
Transformation är en strategisk åtgärd för att få organisationen från var ni är nu till var ni vill vara i framtiden. Det bästa sättet att se in i framtiden är att få en känsla av var saker är på väg. Tillsammans tar vi tag i en helhetssyn och börjar utifrån högsta utsiktspunkt för att placera organisation och dess verksamhet in i en ny visuell kommande verklighet. Vi tar också in specialister inom transformation, strategi, forskning, analys etc. för att frambringa bästa resultat för projektet.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!